MATEMATIKA

YUDA CAHYANINGTYAS U_MTK_VIII B (luas permukaan dan volume prisma)

https://drive.google.com/open?id=1eI6tNAtjBAJTGC6lRTIM_8BFwV30rznn

YUDA CAHYANINGTYAS_MTK_VIII C

https://drive.google.com/open?id=1smBFm4GLuIHTJcntThVYbExuGJGTEMCt

YUDA CAHYANINGTYAS_MTK_VIII C

https://drive.google.com/open?id=1NRpiy-8kyNTlpdQ2ybNkMs3bB_OIcMTZ

YUDA CAHYANINGTYAS_MTK_VIIIB

https://drive.google.com/open?id=1tWrJMkiSp8EsZJ2mdqPRWGlBwMYDTuY7

YUDA CAHYANINGTYAS_MTK_VIIIB

https://drive.google.com/open?id=1tWrJMkiSp8EsZJ2mdqPRWGlBwMYDTuY7

YUDA CAHYANINGTYAS_MTK_VIII B

https://drive.google.com/open?id=1CJAdQIsbXf6pRTpZ9vbQUNw_xhq5njT3

YUDA CAHYANINGTYAS_MTK_IX

https://drive.google.com/open?id=1zxGscnjwOOiP2K2V94BFDfY9Q6lw14cK

YUDA CAHYANINGTYAS_MTK_VIII

https://drive.google.com/open?id=1gDpryFsQqaWZ7dNDEPDzU0xpDoDQS6Mb

MURWATI_MTK

https://drive.google.com/open?id=1yFFJOZw5WgctBWH10HlSXTZ_PJ1deWgt

YUDA CAHYANINGTYAS U_MTK_VII

https://drive.google.com/open?id=132tU7wQmAiM-VB5p08kN6I2_EptrsHSj

YUDA CAHYANINGTYAS_MTK_VIII

https://drive.google.com/open?id=1zGVHLdbg4kcKfQ5lJRJTRSAxbpSI8bLP

YUDA CAHYANINGTYAS_MTK_VII

https://drive.google.com/open?id=1SyzUg37oIP8wVpsp_-QYjxDnmK7H8Ozz

YUDA CAHYANINGTYAS_MTK_VIII

https://drive.google.com/open?id=1GiRDGxfKhFA4LESxuuJ7Tz8_wTn-5dBa

YUDA CAGYANINGTYAS_MTK_VII

https://drive.google.com/open?id=1imZmy0vVfXtPKFq77B_ex98zGICISYrB

YUDA CAGYANINGTYAS_MTK_VIII

https://drive.google.com/open?id=1El4wQEu7HLkoKyf-D0cKLVPohc7GTr8B

MURWATI_MTK_IX

https://drive.google.com/open?id=1uhyc_gvYA0XcqqJZthNrzU0M_UmhBPKZ

YUDA CAHYANINGTYAS_MTK_VIII C

https://drive.google.com/open?id=15DowHAfaiz3bP7edsu2KdCW6CRjmJtST

YUDA CAHYANINGTYAS_MTK_VIII C

https://drive.google.com/open?id=1r0vMUkpvUejsLZoG46Hz803oajxTnS84

YUDA CAHYANINGTYAS_MTK_VII

https://drive.google.com/open?id=1IP29T-HfsvVdK9zSKv_KKusU3WHFMalG

UDA CAHYANINGTYAS_MTK_VIII A _ VIII B (garis singgung lingkaran)

https://drive.google.com/open?id=1U_0YgHM9lYY8LgXVDnArz7Sv7DupzzbO

MURWATI_MTK_IX

https://drive.google.com/open?id=15M9KnMP9_4TX5bjCAY5Bv5-69-9VO9Co

MURWATI_MTK_IX B

https://drive.google.com/open?id=1S7EMFkm5GmDyKFmaCVsdghw3WWEnHZzh

MURWATI_MTK_IX C

https://drive.google.com/open?id=19Z6j4KOYUsJmie694OiC-Xgj3MVNRsUZ

YUDA CAHYANINGTYAS_MTK_VII

https://drive.google.com/open?id=1oHXA7NEuzLkue_lwT8cavL6JwepW4qcZ

YUDA CAHYANINGTYAS_MTK_VIII B

https://drive.google.com/open?id=1c7-VyXuuOZADb5er0xxZzgIlXD5e_awL

YUDA CAHYANINGTYAS_MTK_VIII C (SOAL GARIS SINGGUNG LINGKARAN)

https://drive.google.com/open?id=1U_0YgHM9lYY8LgXVDnArz7Sv7DupzzbO

MURWATI_MTK_IX

https://drive.google.com/open?id=1QWGIlJcOkzMCOsMpnt6umK9pniInY3Yo

YUDA CAHYANINGTYAS_MTK_VIII_MATERI_GARIS SINGGUNG PERSEKUTUAN

https://drive.google.com/open?id=1VzCWvtMAr7ik5TcWOSRGYVARefEtD13k

YUDA CAHYANINGTYAS_MTK_VIII_MATERI_GARIS SINGGUNG PERSEKUTUAN

https://drive.google.com/open?id=1VzCWvtMAr7ik5TcWOSRGYVARefEtD13k

YUDA CAHYANINGTYAS_MTK_VIII_SOAL_GARIS SINGGUNG PERSEKUTUAN

https://drive.google.com/open?id=1COrcx8RKKVorpGKaTIniqH0f2xmwFkDr

YUDA CAHYANINGTYAS_MTK_VII_MATERI & SOAL_HUBUNGAN ANTAR SUDUT

https://drive.google.com/open?id=11Qn1hQG9L_BJJhWhV-GjYIkAUIYVjoLG